در حال نمایش 3 نتیجه

سان تین

SUN THIN سان تین پودری منحصر به فرد می باشد که با دارابودن طعم و شیرینی مشابه شکر جایگزینی مناسب جهت کاهش و یا حذف شکر و یا افزایش شیرینی انواع محصولات صنعتی می باشد.

سان تین 40

SUN THIN 40 سان تین پودری منحصر به فرد می باشد که با دارابودن طعم و شیرینی مشابه شکر جایگزینی مناسب جهت کاهش و یا حذف شکر و یا افزایش شیرینی انواع محصولات صنعتی می باشد.

سوپرتین پلاس

SUPER THIN PLUS پودر سوپرتین پلاس به عنوان جایگزین شکر انواع محصولات صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد و با دارا بودن اثرات شکر ، محصولی با حجم ، بافت و پوسته عالی و ایجاد طعم و شیرینی مشابه شکر را تضمین می نماید.